Årets største auktion starter i dag!

DEL
(Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner )

Årets største og sidste internationale auktion hos Bruun Rasmussen i Bredgade begynder i dag og strækker sig over to uger. Blandt dagens højdepunkter er to værker i millionklassen af C.W. Eckersberg, der godt kan overraske.

Dagens auktion er ventet med spænding! Særligt de to værker af C.W. Eckersberg “Udsigt gennem en Dør til løbende Figurer” og “En Storm”, der er vurderet til 2-3 mio. kr. stykket, har allerede opnået stor opmærksomhed blandt kunder og medier. Ikke mindst fordi det ene af værkerne har ligget hengemt i en bankboks i 19 år, da den nuværende udenlandske ejer ikke kunne få lov til at tage det ud af landet, fordi Kulturværdiudvalget i sin tid nedlagde et eksportforbud på værket,” udtaler Julie Arendse Voss, leder af afdelingen for ældre kunst hos Bruun Rasmussen.

Dansk kulturarv

Den danske guldalderkunst er højt skattet og har stor kunsthistorisk betydning. Nogle gange betragtes værkerne fra denne periode som umistelig kulturarv af den danske stat, hvilket betyder, at et givent værk ikke må udføres af Danmark. Det var tilfældet, da Eckersbergs ”Udsigt gennem en Dør til løbende Figurer” blev solgt på vores auktioner i 1998. Nu udbydes værket igen. Det er dog ikke givet, at afgørelsen bliver den samme som sidst, så alle er velkomne til at byde med. Hvis værket bliver erhvervet af en udenlandsk køber, skal der ansøges om eksporttilladelse hos Kulturværdiudvalget. Der kan ikke ansøges om eksporttilladelse, før en ny hammerslagspris foreligger.

Dansk malerkunsts fader

C.W. Eckersberg (1783-1853) kom til at præge en hel generation af kunstnere i sin samtid og er i dag populær som aldrig før. Museer og kunstsamlere verden over flokkes om værkerne af den danske guldaldermaler, og det er der flere gode grunde til – kunstneren betragtes ikke alene som dansk malerkunsts fader, men er også eksponent for et kunstsyn, som foregriber det moderne maleri og rækker langt ud over Danmarks grænser.

Se alle værkerne fra dagens auktion her.

DEL