Forside Erhverv PensionDanmark og Odense Maritime Technology skal udvikle grønne færger til Danmark

PensionDanmark og Odense Maritime Technology skal udvikle grønne færger til Danmark

(Arkivfoto)

Sammen med partneren Odense Maritime Technology skal PensionDanmark samarbejde med Færgesekretariatet om udviklingen af en ny, bæredygtig færgeløsning til danske småøer og mindre overfarter.

Et partnerskab bestående af PensionDanmark og Odense Maritime Technology er valgt til at samarbejde med Færgesekretariatet om at udvikle en ny standardiseret færgeløsning til de danske småøer og mindre overfarter. Færgesekretariatet repræsenterer 18 kommuner, der alle har færgedrift, og som vil få mulighed for at benytte den nye færgeløsning, når den er færdigudviklet.

”Vi er meget begejstrede for, at vi sammen med vores partnerne får denne mulighed for at bidrage til en moderne, fleksibel og bæredygtig løsning for færgedriften til de danske småøer og mindre overfarter. Det er et projekt, der passer perfekt ind i vores strategi om at forrente medlemmernes pensionsopsparinger gennem innovative og bæredygtige investeringer, der rummer et positivt samfundsbidrag og skaber bedre vilkår for den danske ø-befolkning,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, i en pressemeddelse.

Konsortiet vil, i tæt samarbejde med Færgesekretariatet, udvikle de fremtidige færger, som designes ud fra en standardiseret ramme, der kan tilpasses specifikke ønsker og behov på de enkelte overfarter. Færgerne tilbydes på langvarige leasingaftaler til kommunerne, som mod en fast ydelse får fuld råderet over færgerne og dermed bibeholder det fulde ansvar for den daglige drift af overfarterne.

Et fælles færgekoncept betyder, at der kan opnås stordriftsfordele samtidig med, at kommunerne vil få en ny, kvalificeret sparringspartner, som kan hjælpe med at optimere færgedriften og tilpasse den til passagernes behov, så man understøtter det tværkommunale færgesamarbejde og på sigt kan få flere afgange for den samme pris. 

”Med den model, vi har budt ind med, lettes kommunerne for risiko og kapitalbinding, samtidigt med, at de får mulighed for at optimere færgedriften gennem kvalificeret sparring. Det giver større fleksibilitet og sikkerhed mod potentielle driftsrisici og ikke mindst en fremtidssikret og bæredygtig færgeløsning udviklet af erfarne skibsdesignere, skibskonstruktører og skibsinvestorer. Det er i sandhed en win-win-win-løsning for konsortiet, kommunerne og passagererne,” siger Torben Möger Pedersen.

Det forestående udviklingsarbejde skal fastlægge det præcise design af standardfærgen. Konsortiets udgangspunkt er, at færgerne skal udlede mindst mulige klimagasser og dermed være en mere klimavenlig løsning end de nuværende færger, der typisk sejler på diesel. Således understøtter modellen den nylige politiske aftale og ambition på transportområdet, hvor der øremærkes midler til en grøn omstilling af den kommunale færgedrift.

”Vi er meget stolte over, at Færgesekretariatet har valgt vores konsortium til at udvikle en ny standardiseret løsning for fremtidens færger,” siger Kåre Groes Christiansen, CEO for Odense Maritime Technology.

Konceptet med en standardfærge, som minder om den måde man i bilindustrien skaber flere forskellige modeller på samme produktplatform, passer godt til Odense Maritime Technologys strategi om at udvikle og sælge brede produktløsninger inden for maritim infrastruktur frem for enkeltstående skibsprojekter.

”Vi forventer, at færgekonceptet også vil være attraktivt i udlandet, så det på sigt kan bidrage til at skabe yderligere arbejdspladser i danske maritime virksomheder. Ved at lave gode solide produktløsninger skabes der et fundament for eksport og dermed en effektiv gearing af den CO2-besparelse, der skabes i Danmark. De danske kommuner kan dermed være med til at nedbringe CO2-udslippet lokalt og indirekte være med til at nedbringe den globale CO2-udledning, når de bliver showroom for, hvordan Danmark har løst opgaven med at udrulle grønne færgeløsninger,” siger Kåre Groes Christiansen.

Konsortiet og Færgesekretariatet skal nu i fællesskab udvikle færgekonceptet, som ventes færdigt i slutningen af 2021.

Fakta:
Færgesekretariatet repræsenterer 18 kommuner, der har færgedrift til i alt 26 danske øer samt en række mindre overfarter.

Sekretariatet indledte i oktober 2020 et innovationsudbud på et standardfærgekoncept som alternativ til den nuværende model, hvor de enkelte kommuner selv indkøber færger til at betjene de danske småøer.

Udbuddet er nu afgjort med et partnerskab bestående af PensionDanmark og Odense Maritime Technology som vinder. PensionDanmark bidrager med finansieringen, mens Odense Maritime Technology står for at designe og udvikle færgekonceptet.

MEQ er tilknyttet partnerskabet som investeringsadministrator, ligesom der er tilknyttet en række underleverandører, heriblandt Jens Kristensen, som har designet elfærgen M/E Ellen, der sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als.

Nu følger en udviklingsproces, hvor konsortiet og Færgesekretariatet i fællesskab – og i tæt samarbejde med kommunerne – skal udvikle standardfærgekonceptet, inden det tilbydes kommunerne.

De 18 kommuner bag Færgesekretariatet er: 
• Aalborg
• Norddjurs
• Ærø
• Svendborg
• Lolland
• Aabenraa
• Slagelse
• Haderslev
• Kalundborg
• Struer
• Faaborg-Midtfyn
• Holbæk
• Horsens
• Hedensted
• Assens
• Skive
• Langeland
• Odder

Tidligere artikelSyv personer idømt fængselsstraf for produktion af skunk i tre forskellige laboratorier
Næste artikelBørn fra Holstebro planter de første af 250.000 træer i Coops folkeskov