Forside Sundhed Sweco: Lad os redefinere byrummet – og prioritere mennesker først

Sweco: Lad os redefinere byrummet – og prioritere mennesker først

Udformningen af Israels Plads i København er et eksempel på, hvordan et byrum er blevet redefineret for at tjene flere formål og aktiviteter - ved at prioritere mennesker først. Foto: Sweco.

Mere end 70% af indbyggerne i europæiske byer er udsat for luftforurening ifølge Det Europæiske Miljøagentur, og Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at 1 million dødsfald i Europa hvert år er relateret til fysisk inaktivitet. Nøglen til en sundere, mere produktiv, grønnere og mindre forurenet by kan være en ny måde at planlægge og designe på, der tager afsæt i ideen om en fælles hastighed i byens gader.

Da corona-pandemien ramte verden i foråret 2020 ændrede den med ét vores hverdag. Den satte en stopper for rejser, tvang os til at arbejde hjemmefra, begrænsede vores afstand fra hjemmet og fik os til at udforske nærmiljøet tæt på vores bopæl. Pandemien har uden tvivl givet nye perspektiver og afsløret ulemperne ved den måde, vi har organiseret vores gader og offentlige pladser på. Det skriver Sweco i en pressemeddelse.

Når vi kobler de nye erkendelser med forventningen om, at omkring 70% af verdens befolkning – svimlende 7 mia. mennesker – i 2050 vil bo i byer med en luftforurening, der går ud over sundheden og vores økosystemer, indser vi, at store dele af verdens befolkning ikke kommer til leve i et sundt miljø i fremtiden. Ikke, hvis vi ikke ændrer måden vi organiserer vores byer og indretter færdslen i dem på.  

I en ny rapport udforsker Sweco koncepter om nærhed, tæthed og fælles hastighed som mulige veje at gå, når vi skal transformere vores gader fra at være skadelige for krop og helbred til at være det modsatte – understøttende for vores helbred, liv og trivsel.

”En central strategi for byer og gader, der understøtter vores helbred, indebærer, at vi behandler byens forskellige transportformer fra fodgængere til bilister mere ligeværdigt – en planlægnings- og designstrategi, som vi kalder fælles hastighed,” siger David Lindelöw, der er transportplanlægger hos Sweco i Göteborg og én af rapportens forfattere.

”15 minutters-byen”

Rapporten anbefaler at fokusere på nærhed til byens faciliteter og services og koble det med et mobilitetskoncept, der understøtter en variation af transportformer, som gør det muligt at nå en destination i byen med samme tidsforbrug.

Et eksempel er konceptet om ”15 minutters-byens”, der tager afsæt i ideen om, at borgere skal kunne tage i skole, komme til fritidsaktiviteter, arbejde og handle inden for gå- eller cykelafstand fra deres hjem.

Ny rapport til design af fremtidens sikre urbane miljøer

“Which way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures” er den første i en serie af Urban Insight rapporter i år fra Sweco under temaet Urban Health and Well-Being. I rapporten fremhæver eksperter specifikke ideer, løsninger og videnskabelige resultater, som vi skal bruge for at kunne planlægge og designe fremtidens sikre og modstandsdygtige urbane miljøer.

Tidligere artikelFodbold Fitness giver et vigtigt løft af sundheden hos kvinder behandlet for brystkræft
Næste artikelSkulder ved skulder: Dansk turisme arbejder sammen for at komme ud af skyggen af COVID-19